Àrees

3Escudos-todos

Política autonòmica

Tota la informació sobre el model autonòmic espanyol, les principals actuacions de l’AGE i les seues relacions amb les comunitats autònomes, així com la documentació i els estudis d’interés.

Politica-local-personas

Política local

Aquí podeu trobar tota la informació sobre les accions desenvolupades pel Ministeri en l’àmbit local, en els àmbits de la cooperació institucional i econòmica. Així mateix, podeu accedir al Sistema d’Informació Local, a la normativa sobre el règim local i a les últimes novetats en política local.

LogoParaWeb

Sistema d'Informació del Mercat Interior (IMI)

La cooperació administrativa a l’Espai Econòmic Europeu té en el sistema IMI una eina essencial. Hi participen nombroses autoritats públiques de l’AGE, les comunitats autònomes i EELL a fi de garantir els drets dels ciutadans i les empreses en el mercat interior.

Gobernanza Pública

Marco normativo estable y adaptado a las necesidades de nuestros ciudadanos y empresas